Veselību sargājošās „GAMO” siltināšanas putas

„GAMO” putas hermetizē ēkas iekšējo telpu, aizturot vēju un gaisā esošo mitrumu. Vienkārtīgais materiāls rada omulīgu, no caurvējiem un mitruma kondensācijas aizsargātu vidi. „GAMO” siltināšanas putas hermetizē iekšējās telpas pret putekļiem, alergēniem, dažādām smakām un piesārņotājiem, radot ēkā veselīgu mikroklimatu. Šis materiāls neizdala ne gāzes, ne smaržvielas, kā arī nerada tādus apstākļus, lai varētu vairoties baktērijas un sēnītes. Šī siltināšanas sistēma ir ieteicama tiem, kuri cieš no alerģijas, elpceļu problēmām un ir jutīgi pret ķīmiskām vielām.

„GAMO” rada apstākļus, lai putas varētu izsmidzināt bez ozona slāni noārdošu gāzu (heksafluoracetona (HFA) ir hidrofluorogļūdeņražu (HFC) savienojumu) vai formaldehīda izdalīšanās. Šī elpojošā materiāla mikroporas ir pildītas ar gaisu, tāpēc gāzu izdalīšanās risks nepastāv. „GAMO” termovate ir vienīgais izolācijas materiāls, kas ir sertificēts saskaņā ar EnvirodesicTM sertificēšanas programmu, kas paredzēta, lai ēkā nodrošinātu atbilstīgu gaisa kvalitāti.