Enerģiju taupošās „GAMO” siltināšanas putas

Ēkas apkures un ventilācijas izdevumus var samazināt līdz pilnīgam minimumam, novēršot gaisa izplūdes un ieplūdes iespējas. Kopējais ietaupītās enerģijas daudzums bieži sasniedz 50 % no telpu apkures izdevumiem. Ar „GAMO” putām iegūtais hermētiskums palīdz samazināt nejaušas gaisa izplūdes, ļaujot panākt, ka apkures, ventilācijas un gaisa kondicionēšanas sistēmas enerģiju izmanto efektīvi.

Lietojot „GAMO” izsmidzināmās putas, var montēt mazāka apjoma un jaudas (līdz pat 35%) apkures, ventilācijas un gaisa kondicionēšanas sistēmas, kas patērē mazāk ēkas apkurei un ventilācijai nepieciešamās enerģijas, kas savukārt nodrošina tādus apstākļus, kas ļauj jau pašā sākumā ietaupīt līdzekļus iekārtas iegādei, bet vēlāk arī pašas iekārtas ekspluatācijai.